top of page

Aanmelden

Belangstellenden kunnen informatie aanvragen over de cursus Nederlands A1-A2,B1-B2, of ONA via de website www.compiti.nl, telefonisch of via e-mail info@compiti.nl. Inschrijven voor een cursus kan via de website of via e-mail

Intake

U krijgt per mail vooraf een inschrijfformulier, een privacyreglement, het klachtenreglement en de algemene voorwaarden toegestuurd. Bij de mail zit een uitnodiging voor de intake. Het intakegesprek vindt plaats bij u thuis, bij TCI Compiti of op een andere plek.

Tijdens de intake tekent u voor ontvangst van het privacyreglement, het klachtenreglement en de algemene voorwaarden. Ook tekent u voor akkoord aan deelname van het Blik op Werk tevredenheidsonderzoek.

Tijdens het intakegesprek zal het te volgen niveau van de cursus worden afgesproken. Mocht er twijfel zijn over het te volgen niveau dan kan de cliënt nog een toets doen om het juiste niveau te bepalen.

U mag altijd vooraf een keer kijken bij een andere cursus om een goede afweging te maken. Is dit niet mogelijk, dan kan u een proefles nemen (gratis).

  1. Privacyreglement

De cliënten worden tijdens de intake geïnformeerd over het privacyreglement. Ook de eventuele medewerkers krijgen bij aanvang van hun werkzaamheden een privacyreglement.

In het privacyreglement staat dat alle documenten, zoals paspoorten en identiteitsbewijzen, alsmede de namen, adresgegevens en bankrekeningnummers van cliënten slechts voor de registratie bij TCI Compiti worden gebruikt.              Het doel van de registratie van de gegevens is om de dienstverlening van de cliënt goed te laten verlopen. De gegevens worden tot 2 maanden na afloop van de cursus bewaard en tot de laatste rekening is betaald. Daarna worden de gegevens vernietigd. Derden hebben geen toegang tot de verstrekte gegevens. Alleen de namen en emailadressen van cliënten die toestemming hebben gegeven, worden doorgegeven aan het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk. De gegevens zijn niet openbaar voor andere groepen of personen. De cliënt kan op aanvraag zijn gegevens inzien.

  1. Klachtenreglement

Het overgrote deel van de cliënten zijn tevreden over een cursus Nederlands. Indien de cliënt van mening is dat hij verkeerd is behandeld, dan kan hij een klacht indienen bij TCI Compiti. Wij gaan dan samen met de cliënt op zoek naar een oplossing. De volgende procedure treedt dan in werking:

-Overleg met de docent

Eventuele klachten over de geleverde diensten worden eerst met de desbetreffende docent besproken. Deze zal eerst proberen alles zo snel mogelijk op te lossen.

-Bemiddelaar klachten

Mocht het overleg met de docent niet tot een oplossing leiden dan kan de cliënt contact opnemen met een onafhankelijke klachtenbemiddelaar via klacht@compiti.nl . Deze zal de klacht in behandeling nemen. Binnen 1 week krijgt u een ontvangstbevestiging.

-Termijn

Binnen 2 weken is er communicatie over het eventueel niet in behandeling nemen van de klacht. De maximale klachtenafhandelingstermijn is 6 weken. Het doel van de bemiddeling is tot een oplossing van het probleem te komen. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.

- Klachtenlijn&College van Arbitrage 

Heeft klager de procedure doorlopen, dan kan deze een klacht met betrekking tot de kwalititeit van het geleverde taal- en ONA-aanbod indienen bij Stichting Blik op Werk. Een eventuele uitspraak van het College van Arbitrage is bindend. 

Your details were sent successfully!

Algemene voorwaarden

 

bottom of page